14. พยายามทำใจให้อยู่กับรูปนาม พระครูภาวนาสมณวัตร
กลับหน้าหลัก