16. ให้โอวาทวันปิด พระครูภาวนาสมณวัตร
กลับหน้าหลัก